Coaching

‘Niets is zo bemoedigend als het onmiskenbaar vermogen van mensen om hun leven meer inhoud te geven door met hart en ziel daar naar te streven.’ (Henry David Thoreau/Steven Covey)'

Heb je als professional behoefte aan verdieping in je werk? Heb je een concrete vraag over het versterken van je vaardigheden? Of ben je op zoek naar het vinden van nieuwe balans? Dan kan coaching voor jou toegevoegde waarde hebben.

Van tevoren stellen we doelen voor je gewenste ontwikkelingsrichting vast. In organisatiecontext doen we dat in een 3-gesprek met je leidinggevende.

In een aantal gesprekken (5-10) onderzoeken we je drijfveren en de wijze waarop je je vaardigheden inzet. Is de balans tussen wat je kunt, wilt en wat het werk van je vraagt in evenredige verhouding? Langzaam maar zeker werk je toe naar het door jou gewenste resultaat. Coaching is vooral gericht op het vergroten van zelfinzicht en het verbeteren van vaardigheden; doel- en resultaatgericht.

Loopbaancoaching / Re-integratiecoaching / Managementcoaching/ Wandelcoaching