Intervisie

‘Het geheel is meer dan de som der delen.’ (anoniem)'

Wil je als team begeleiding bij het op gang brengen van professionele verdieping en collegiale consultatie? Intervisiebegeleiding kan het team hierbij van dienst zijn. Gezamenlijk worden diverse methoden van intervisie uitgewerkt aan de hand van ieders ervaringen uit de praktijk van alledag. Er is aandacht voor effectieve communicatie, het geven van feedback en de kunst van het vragen stellen.

In 5-10 bijeenkomsten wordt een passende manier van intervisie aangeleerd. Bij de afronding is aandacht voor de wijze waarop het team zelfstandig verder kan.

Intervisie heeft als doel het versterken van professionele samenwerking en het gezamenlijke leervermogen.

Zie ook Supervisie