Kwaliteit

Sinds 2006 ben ik lid van de beroepsvereniging LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu). Ik heb bij de LVSC een kwaliteitsregistratie als coach (RC 0375) en als supervisor (S12211H). Deze kwaliteitsregistratie wordt om de vijf jaar getoetst. De door de LVSC gehanteerde beroepscode wordt door mij onderschreven.

Ook ben ik geregistreerd in het beroepsregister van het CRKBO (www.crkbo.nl). Ik ben verbonden aan de Haagse Hogeschool en lever als gastdocent/assessor mijn bijdrage aan het geven van onderwijs aan studenten in mensgerichte beroepen. Op deze manier blijf ik ook verbonden met het werkveld.

Mijn deskundigheid houd ik op peil door middel van bijscholing, samenwerkingsverbanden en intervisie met beroepsgenoten.