Missie en Visie

‘Wanneer je een schip wilt bouwen, breng de mensen dan niet bijeen om hout te sjouwen, of het werk voor te bereiden, geef hen geen taken op en deel geen plannen mee, maar leer hen eerst verlangen naar de eindeloze zee.’ (Antoine de Saint Exupéry)

Missie
Met mijn bedrijf wil ik een betekenisvolle bijdrage leveren aan professionalisering van mensen en organisaties.

Ik richt me erop om mensen zoveel mogelijk te laten samenvallen met wie ze wezenlijk zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Tevens wil ik de verbinding tussen mens en organisatie versterken.

Visie
Ik geloof erin dat ieder mens talenten heeft die in de juiste context het best tot hun recht komen. Het is niet altijd eenvoudig om hierin de goede balans te vinden. Er is tijd en rust voor nodig om met afstand naar jezelf te kunnen kijken. Juist dát kan er in de hectiek van alle dag nog wel eens bij inschieten.

Ook vraagt het inspanning, lef en doorzettingsvermogen om een nieuwe richting te vinden. In mijn begeleiding richt ik me op het vergroten van inzicht in het eigen handelen van mensen en het opsporen van kracht- en inspiratiebronnen waardoor verdieping en nieuw perspectief kan ontstaan.