Supervisie

‘Twijfel is het begin van wijsheid.’ (René Descartes)'

Als professional in een mensgericht beroep ben je altijd voor anderen bezig. Je wilt graag ‘het goede’ doen, maar je twijfelt ook wel eens of dat ‘het juiste’ is. Je kunt behoefte hebben aan reflectie op je handelen, zodat de focus ook eens op jou is gericht.

In een supervisietraject van 10-15 gesprekken onderzoeken we samen de door jou ingebrachte ervaringen, vanuit rust en reflectie. Na elke bijeenkomst maak je een schriftelijk reflectieverslag dat we de volgende keer bespreken. Hierdoor versterkt je zelfinzicht en ontstaat verdieping in je professionele handelen. Supervisie is vooral gericht op het methodisch reflecteren op eigen ervaringen en heeft als doel het versterken van het eigen leervermogen.

Zie ook Intervisie